Wie zijn we


Visie

Wij richten ons op strategiewijzingen die ingegeven zijn door:

  1. Deregulering: De Nederlandse overheid draagt steeds vaker functies en verantwoordelijkheden over aan de private sector. Dat schept nieuwe ondernemingskansen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het onderwijs,
    veiligheid, toezicht, certificering en verkeer.

  2. Socio-demografische ontwikkelingen: Door onder andere vergrijzing, het verschuiven van de pensioensgerechtigde leeftijd, de hogere levensverwachting en digitalisering, vinden veranderingen in de socio-demografische samenstelling van onze maatschappij plaats. Hierdoor ontstaan kansen voor nieuwe initiatieven en kunnen nieuwe ondernemingen groeien.

  3. Duurzaamheid: Thema’s als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Duurzaam Ondernemen zijn tegenwoordig onontkoombaar voor elke onderneming en vragen vaak om aanpassing en verandering. Dit “nieuwe” ondernemen leidt tot nieuwe initiatieven en biedt kansen.

  4. Opvolgingsproblematiek: Door het met pensioen gaan van de babyboomer ondernemers komen we veel ondernemingen op de markt. Veel van deze ondernemingen zijn niet overdraagbaar in haar huidige vorm. Door aanpassingen te doen creëert Green Clover waarde4all.

Partners

De oprichters Edwin Haring en Martijn Driessen, zijn verschillend en een aanvulling op elkaar. Wat zij gemeen hebben is de drijfveer om gedreven toegevoegde waarde te bieden en niet aan de zijlijn af te wachten. Dicht bij de ondernemer te staan, te motiveren en te sturen.

De risicobereidheid is van beiden groot en hierdoor zijn ze in staat kansen te zien en te pakken waarin zij geloven.

Voor meer informatie over de oprichters zie onder Contact bij Personen het LinkedIn-profiel.
 

Publicaties

     Win4All ten tijde van crisis

Waardegebieden

  • Strategisch;

  • Economisch/maatschappelijk;

  • Emotioneel;

  • Financieel.

Green Clover speelt een rol bij het strategische planningsproces en de executie van strategische projecten, zoals acquisities, herstructureringen, etc. Daarnaast leveren wij expertise op het gebied van optimalisering van de financiële structuur, het aantrekken en selecteren van talent, het begeleiden van business development, juridische en fiscale zaken. Bovendien hebben de partners van Green Clover een groot netwerk van (oud-) management teams, ondernemers en adviseurs die met hun specifieke kennis een bijdrage kunnen leveren aan onze portfolio-ondernemingen. En beschikken de partners over wetenschappelijke kennis over ondernemerschap. Een van onze gelieerde partners heeft de E-scan ondernemerstest, welke gebruikt wordt door de Kamers van Koophandel en de Rabobank, vormgegeven door intensief wetenschappelijk onderzoek. Wij gebruiken deze test en aanverwante kennis onder andere als startpunt voor de verdere ontwikkeling van ondernemerscompetenties (coaching). Green Clover richt zich op het creëren van aanzienlijke waardegroei binnen de ondernemingen waarin ze investeert. Als actieve aandeelhouder zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de onderneming. Middels coaching en controlling willen wij meer dan anderen, het verschil maken in het optimaliseren van processen.
In samenwerking met de directie/management van de onderneming worden plannen ontwikkeld voor strategische, organisatorische en operationele verbeteringen, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de waardebepalende factoren. De uitvoering van deze plannen en het bijsturen daarvan geschiedt steeds met het doel van waardeontwikkeling voor ogen.
 

Green Clover B.V.

Nieuwe Schaft 1-g
3991 AS Houten

T: 030 - 634 21 90
F: 030 - 635 10 16
info@greenclover.nl