Investeringsproces


Fases

Een investeringsaanvraag doorloopt bij Green Clover 4 verschillende fases. Het is ons doel om deze zo efficiënt en transparant mogelijk in te richten, zodat de ondernemer snel weet of en hoe Green Clover mogelijkheden tot participatie ziet.

 1. Intake en screening
  Binnen een week na ontvangst van een ondernemingsplan analyseert Green Clover het voorstel en bepaalt of het bedrijf in kwestie voldoet aan de investeringsvoorwaarden. De volgende stap is een persoonlijk gesprek met de ondernemer, teneinde meer inzicht te krijgen in het ondernemingsplan en de motivatie voor de aanvraag.

 2. Analyse
  Na de screening wordt gestart met het formele gedeelte (due diligence). Dit proces wordt uitgevoerd en gecoördineerd door de oprichters, eventueel aangevuld met externe specialisten. Het due diligence proces behelst een analyse van de juridische en de financiële aspecten van het investeringsplan, alsmede een evaluatie van het product, de markt en de concurrentiepositie.

 3. Voorstel
  Tijdens het due diligence proces komen beide partijen tot overeenstemming over de hoofdlijnen van de transactie. Deze hoofdlijnen worden vastgelegd in een participatievoorstel. Doorgaans kan het proces van intake tot voorstel binnen 6 weken worden gerealiseerd.

 4. Closing
  Zodra beide partijen akkoord gaan met de voorwaarden van het participatievoorstel, legt het investeringsteam het plan voor aan de investeringscommissie. Na de goedkeuring worden de contracten opgesteld en getekend. De samenwerking kan van start gaan.

Transactievormen

Altijd op basis van aandelenbezit, actief, tijdelijk (not 4ever) en betrokken

1. Overname/participatie: Een ondernemer wil zijn onderneming verkopen en komt niet aan kopers doordat de onderneming niet of moeilijk overdraagbaar is. Door het Exit 4+ programma creëert Green Clover waarde en participeert (altijd met een meerderheid in zeggenschap) tot het moment van verkoop. Additionele dienst is het verzorgen van groei financieringen:een onderneming heeft aantrekkelijke groeimogelijkheden, maar behoeft extra kapitaal om deze mogelijkheden te realiseren;

2. Management buy-out: Het management van een onderneming wordt in staat gesteld om de onderneming die zij leiden te kopen van de aandeelhouders. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen indien een oprichter van een bedrijf niet langer operationeel betrokken is, of als een concern een bedrijfsonderdeel dat niet langer als kernactiviteit wordt beschouwd, wenst af te stoten. Wij werken in dergelijke situaties nauw met het management samen om een optimale transactiestructuur te bereiken.

3. Owners buy-out: Ondernemers bouwen bedrijven en hebben veelal een aanzienlijk deel van hun vermogen ‘vast zitten’ in hun onderneming. In situaties waarbij een eigenaar een deel van dat vermogen vrij zou willen maken, faciliteren wij zogenaamde owners buy-out transacties, waarbij wij een deel van het aandelenbelang van de eigenaar verwerven en wij vervolgens samen als partners de toekomst van de onderneming vorm geven.

4. Management buy-in: Met name bij ondernemingen met opvolgingsproblemen vinden management buy-in transacties plaats. Bij dergelijke transacties verkoopt een terugtredende directeur-eigenaar zijn onderneming aan een ondernemer-manager van buitenaf. Green Clover ondersteunt deze ondernemer-manager bij de financiering van deze acquisitie. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van intermediairs, ondernemers en managers met interesse in het acquireren van een onderneming via een management buy-in.
 

Deelnemingen 

Golfrestaurant Panheide B.V.

Restaurant op Golfclub de Pan met een uitstekende keuken en grote gastvrijheid.


 

Exit 4Plus Programma

Wat biedt het Exit 4Plus Programma, waardecreatie middels:

+ Uitbreidingsfinancieringsmogelijkheden;

       + Management en sturing;

              + Financiële planning;

                    + Coaching eigenaar/keyplayers;

                           + Strategiewijzigingen;

                                  + Strategische kopers;

                                           + Fiscale optimalisatie.

Wij onderscheiden ons van andere participatiemaatschappijen door onze bereidheid om in de huid te kruipen van de ondernemer, door onze diversiteit in dienstverlening en ons onderliggende idealisme om goed te doen.

Green Clover B.V.

Nieuwe Schaft 1-g
3991 AS Houten

T: 030 - 634 21 90
F: 030 - 635 10 16
info@greenclover.nl