Wat doen we


Win4All

De Robin Hood onder de participatiemij. By doing good.

Green Clover (GC) is anders: zij kenmerkt zich door een Win4all situatie. Winnen voor de ondernemer, direct belanghebbende zoals medewerkers, stakeholders en GC zelf. Met een hart voor de zaak. Zie Publicatie onder 'Wie zijn we'.
 

Missie/strategie

Onze visie en missie is  waarde te creëren door goed te doen. Goed in vierledige zin: door zaken goed aan te pakken, goed door het scheppen van waarde voor alle betrokkenen en een reële vergoeding te realiseren voor geleverde inspanning en risicoprofiel. 

Onze strategie is kansen pakken die zich voordoen en hier actief naar zoeken. Ondernemen, waardecreatie en de onderneming verder helpen.
 

Doelgroep

Ondernemingen met 1-150 medewerkers die uit de beginfase zijn en waardevoller willen worden.

Green Clovers zijn:

M4: MKB-ondernemingen (1 tot 150 medewerkers), Maatschappelijk verantwoorde ondernemingen, Milieu of Mens gerelateerde ondernemingen.

Ondernemingen waarbij door een verandering waardecreatie plaatsvindt. Als oplossing voor een probleem, als kans of middel om verder te komen.
 

Waardecreatie

Wij staan dicht bij de organisatie en creëren waarde door:

  • Coordination (Managing);

  • Change;

  • Controlling;

  • Coaching.

 
Coordination:
Door verkrijging van een belang nemen wij een aansturende rol op ons ter verbetering van processen.
 
Change:
Door veranderingen aan te brengen op de benodigde deelgebieden (Personeel, Verkoop, Administratie, Inkoop etc.).
 
Controlling:
Door een vernuftig controlesysteem te implementeren waarmee op een eenvoudige en snelle wijze de bedrijfsperformance en liquiditeit gemeten kan worden (zie www.ondernemerwijzer.nl).
 
Coaching:
Door persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling van (ondernemers)competenties.
 

Green Clover B.V.

Nieuwe Schaft 1-g
3991 AS Houten

T: 030 - 634 21 90
F: 030 - 635 10 16
info@greenclover.nl